Eesti Implantaadilaste Selts

Implantaadilaste selts loodi 26. septembril 2002. aastal Tartus Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liidu (EKLVL) omaette töörühmana. Asutajaliikmeid oli 14.
Alates 05. märtsist 2007 on Eesti Implantaadilaste Selts iseseisev mittetulundusühing, registrikood 80247766.
Selts on Euroopa Implantaadikasutajate katusorganisatsiooni
EURO-CIU liige (2007).

Meie peamisteks eesmärkideks on:

  • sisekõrvaimplantaati kasutavate ning seda taotlevate laste ja perede probleemide väljaselgitamine, avalikustamine ja lahenduste otsimine;
  • info jagamine, koolitused, omavaheline suhtlemine;
  • avalikkuse (sh ajakirjanduse) teavitamine;
  • osalemine CI laste haridusküsimuste üle otsustamisel.

Veebruaris 2020 on Eestis 192 implantaadikasutajat. 144 neist sai implantaadi lapsena. Esimesed implantaadilapsed on juba ise täiskasvanuikka jõudnud.
Noorim laps oli operatsiooni ajal 12 kuud vana, vanim 17-aastane.
44 lapsel on implantaat mõlemas kõrvas.
Eestis alustati implantatsioonidega 2000. aasta aprillis Tartu Ülikooli kõrvakliinikus.

 

K i i r v a l i k u d