Aastakoosolek 21. aprillil kell 11 Ajaloomuuseumis

Seltsi aastakoosolek toimub tavapäraselt koos EKLVL koosolekuga.

Sellel aastal pakume lisaks ametlikule osale tutvumist Tallinna Gildihoones taasavatud Eesti Ajaloomuseumi ekspositsiooniga.

Ootame kõiki seltsi liikmeid!

AJAKAVA:

 10.45          Registreerimine, kogunemine fuajees
11.00          EKLVL aastakoosolek
11.45          ILS aastakoosolek
12.15           Huvilistel võimalus muuseumiga tutvuda

Hilinejaid saali ei lubata!         

Registreerimine kuni 16. aprill kell 15.00 eklvl@eklvl.ee või tel 5201424, et teaksime eelnevalt osalejate arvu.                                                

Kui tuled koos lastega, teata ka laste arv ja vanus – registreerunud lastele ekskursioon koosoleku ajal.

Jook ja söök väikeseks vahepalaks. (Raha korjame kohapeal 3,- eurot täiskasvanutelt)

Vajadusel viipekeele tõlge.

 Koosoleku kava:  

  1. Aastakoosoleku avamine –Toomas Sepp, EKLVL president
  2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimised
  3. Koosoleku päevakorra kinnitamine
  4. EKLVL 2011. aasta tegevusaruande ja majandusaasta aruande esitamine –Toomas Sepp, Piret Põllu
  5. Aastaaruande kinnitamine
  6. EKLVL tegevuskava 2012, ülevaade projektidest
  7. ILS 2011. aasta tegevusaruande ja majandusaasta aruande esitamine –Epp Müil
  8. Aastaaruande kinnitamine
  9. ILS tegevuskava 2012, ülevaade projektidest
  10. Sõnavõtud           
K i i r v a l i k u d