Infokoosolekud Tallinna Heleni Koolis 26. märtsil ja 23.aprillil

Sügisest 2014 avab Tallinna Heleni Kool uue osakonna, kuhu on oodatud õppima kõnepuudega ja kuulmispuudega (implantaadilapsed ja nürmikud) kõnekeelt kasutavad õpilased.

Õppetöö toimub riikliku õppekava alusel, õppekeel on eesti keel. Olemas õpilaskodu kasutamise võimalus.

Infokoosolekud avatavate klasside teemal toimuvad 25.03.2014 ja 23.04.2014, kell 17.30 Tallinna Heleni Koolis

 Täpsem teave infokoosolekute ja avatavate klasside kohta: Klaarika.Hiis-Hommuk@helen.edu.ee või telefonil 6055496.

K i i r v a l i k u d