Sisekõrvaimplantaat

Umbes iga tuhandes Eesti vastsündinu on kurt. Kurtus võib olla ka mitme raske haiguse tüsistuseks, sellisel juhul räägime omandatud kuulmislangusest.
Pealtnäha ei erine kurt laps kuidagi kuuljast lapsest ning tema titaea üldine areng kulgeb samamoodi nagu kõigil teistelgi.

Kaasaegsed kuulmisabivahendid, ka kuuldeaparaadid on üha täiuslikumad. Ometi ei ole kõigil kurtidel nendest piisavat abi kõne kuulmiseks ja omandamiseks. Sellistel juhtudel tuleb abivahendina kõne alla sisekõrvaimplantaat.

Sisekõrvaimplantaat (ka kohlea implantaat, kuulmisimplantaat, SI, CI) on kõrgtehnoloogiline seade, mis võimaldab kurdil inimesel saada osa ümbritsevatest helidest, st – kuulda. Väikelapseeas implantaadi saanud pisikestel kurtidel on head eeldused õppida kuulama ja rääkima ning täiskasvanuna olla konkurentsivõimelisemad tööturul. Ka hiliskurdistunud täiskasvanutel on võimalus implantaadist märkimisväärset kasu saada. Nii laste kui täiskasvanute puhul on oluline, kui pikk on ajavahemik kurdistumisest implantaadi saamiseni. Mida lühem see aeg on (ehk laste puhul, mida noorem on laps), seda paremad on lõpptulemused.

Implantatsioon on terve süsteem, mille hulka kuuluvad:

 • patsiendi uuringud ja tema kandidatuuri hindamine (enne operatsiooni);
 • implantaat ja kõneprotsessor + lisaseadmed;
 • operatsioon;
 • kõneprotsessori programmeerimised;
 • rehabilitatsioon;
 • tehniline tugi ja kontakt kuulmiskeskusega kogu eluks.

Implantaadi tööpõhimõte

            

 • Mikrofon püüab ümbritseva keskkonna helisid (1).
 • Helide informatsioon saadetakse kõneprotsessorile (2).
 • Kõneprotsessor analüüsib ja digitaliseerib saadud info kodeeritud signaalideks (3).
 • Kodeeritud signaalid saadetakse saatjale (4).
 • Saatja saadab induktiivselt kodeeritud signaalid läbi naha implantaadi sisemisele osale (5).
 • Seesmine implantaat konverteerib signaalid elektrilisteks impulssideks.
 • Elektrilised impulsid saadetakse elektroodidele, mis stimuleerivad närvikiudusid (6).
 • Aju mõistab saadud impulsse helina – tekib kuulmisaisting.
K i i r v a l i k u d