Liikmemaksust

Eesti Implantaadilaste Seltsi aastane liikmemaks on:

  • 5 eurot perele ja
  • 3 eurot üksikliikmele.

Liikmemaksu palume kanda seltsi arveldusarvele number 221035434035 Swedbank’a. Makse selgitusse palume märkida, kelle eest liikmemaks tasutakse.

K i i r v a l i k u d