Viited

Eesti viited:

Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit
EKLVL

Audiere
MTÜ Eesti Meeleelundite Rehabilitatsiooni keskus

Sisekõrva implantaat (CI):

Listen-Up Webi implantaadiosa
Asjast tõsisemalt huvitatutele tutvumine kohustuslik! Väga mahukas, jaotatud alapeatükkidesse, sh palju CI kasutajate kodulehti, teaduslikke ja populaarteaduslikke artikleid, tootjad, tugirühmad.

CI for teenz
Teismeliste implantaadikasutajate lehekülg, Inglismaa.

National Cochlear Implant Users Association
Suurbritannia Implantaadikasutajate Ühing.

CI-kids
Saksakeelne implantaadilaste koondlehekülg. Laste lood, üldinformatsioon, foorum, lingid.

LapCI ry
Soomekeelne lehekülg, Soome implantaadilaste vanemate selts.

Barnplantorna
Rootsi lastevanemate ühing

CI tootjad:

Cochlear Austraalia, Nucleus 5.

Advanced Bionics, USA, Clarion.

Med-El, Austria, Maestro.

Auditiiv-verbaalse õpetuse (AVÕ) materjale:

Listening and Spoken Language Knowledge Center
Alexander Graham Belli organisatsiooni kodulehekülg. Maailma suurim oraalseid kuulmispuudega inimesi teavitav ja teenindav ühendus. Väärt artiklid. Muuhulgas raamatumüük.

John Tracy Kliiniku kaugõppekursus:

http://www.jtc.org/
John Tracy Clinic – pakub tasuta kaugõppekursust kuni 5aastaste kuulmispuudega laste vanematele. Head õppematerjalid, videod. Inglise või hispaania keeles. Postiaadress: John Tracy Clinic, 806 West Adams Blvd, Los Angeles, California, USA 90007-2505

Koos lastega:

http://www.enchantedlearning.com/crafts/toddler
Enchanted Learning – Rikkalik lehekülg, meisterdamisideedega. Lihtne, arendav, lõbus, põnev! Tutvu kindlasti linkidega.

 

K i i r v a l i k u d